Почистващ дезинфектант за рискови повърхности, без Формалдехид ПаЧико ДЗФ-АЛД

ПРОДУКТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПОЧИСТВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИ В РИСКОВИ ЗОНИ (БЕЗ ФОРМАЛДЕХИД).
Търговско наименование: ПаЧико® ДЗФ-АЛД
Тип на продукта: Течно концентрирано средство, предназначено за дезинфекция и почистване на повърхности в рискови зони, в болнични заведения, стоматологични кабинети и др.
Състав АДВ: Глиоксал - 12 %, Глутаров алдехид - 8 %, Кокобензилдиметиламониев хлорид - 2,7 %
Качества: 
Антимикробна активност срещу бактерии /вкл. Тбс/, спори, фунги, вируси, бактерии включително хепатит В-вирус и HIV,
Кратко време на експозиция, 
Добра способност за почистване, добра поносимост от материалите на почистваните повърхности, тъй като не съдържа агресивни компоненти.
Област на приложение: За дезинфекция на повърхности - подове, стени, работни плотове. Не съдържа фомалдехид.
Инструкции за приложение: 
Преди употреба концентратът да се разтваря в съответната концентрация в хладка вода.
Да не се добавят други средства за почистване.
Прилага се чрез забърсване.
След изтичане на указаното време за експозиция, повърхностите се изплакват.
Опаковка: 5 или 10 кг пластмасова туба 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РАБОТНИ КОНЦЕНТРАЦИИ: 
ПРИЛОЖЕНИЕ      КОНЦЕНТРАЦИЯ      ЕКСПОЗИЦИЯ 
-За почистване            0,25 %                  6 часа 
-За дезинфекция  
  на повърхности          0,5 %                   4 часа

Произход: България, по лиценз на PUDOL Германия

Цена: тел. 0899 601 801

  • Jofel
  • Eurocarta
  • PaChico
  • TTS
  • Lewi
  • Pulex