Тоалетна хартия - пачки

Тоалетната хартия на пачки Ви предоставя най-икономичния и хигиеничен начин на използване. Може да се използва само поставена в специални затворени дозатори, които я защитават от овлажняване. При издърпване излиза само един лист тоалетна хартия. При този тип тоалетна хартия се предотвратява недобросъвестното и използване (кражби и преразход)
  • Jofel
  • Eurocarta
  • PaChico
  • TTS
  • Lewi
  • Pulex